Nobilis

Az Alapítvány a saját égisze alatt létre kíván hozni saját kezdeményezéseket is, melyek olyan humánumról és felfogásról mesélnek majd, s tesznek tanúbizonyságot, mely az Alapítvány céljaiban is megfogalmazódik, s mely nagyon is fontos lenne a jelen kor emberének elvi világnézetében.

Az Alapítvány támogatni kívánja kulturális, művészeti, jótékony szellemiséget képviselő, illetve ismeretterjesztő kiadványok, lapok és nyomdai anyagok tervezését, kivitelezését, fenntartását és terjesztését, továbbá irodalmi alkotások előkészítését, megalkotását, terjesztését és ezek köztudatba helyezését, mind könyvek, mind hanghordozók formájában.

Az Alapítvány támogatni kívánja szociális és társadalmi tanulmányok és kutatások előkészítését, megalkotását, publikálását akár úgy is, hogy ezeket az alapítvány készíti el, s így csak a hozzátartozó költségeket és kutatói tiszteletdíjakat finanszírozza.

Az Alapítvány támogatni kívánja a magyar borkultúra területén olyan tevékenységek létrehozását és lebonyolítását, mely a mértékletes és értő fogyasztásra hívja fel a figyelmet, s a minőséget helyezi előtérbe a mennyiséggel szemben. A bornak – mely Európa szakrális itala – olyan fajta bemutatását akár borkóstolók vagy előadások által, mely az említett örökséget ápolja és viszi tovább erős kulturális töltettel.

Az Alapítvány támogatni kívánja eseti jelleggel más alapítványok és szervezetek egyes projektjeit, gyűjtéseit, segítő szándékú lépéseit, amennyiben módja és lehetősége engedi.

Továbbá az Alapítvány támogatni kívánja versszínházi produkciók elkészítését, bemutatását. Olyan nagyszínpadi és kamara jellegű műveket, melyek elsősorban a magyar irodalom halhatatlan és örök érvényű írásait és költeményeit használják fel, vagy akár az iskolás korosztályhoz szólva megismerteti velük a versek, az irodalom, a költészet és színpad varázslatos világát, s mely felkeltheti érdeklődésüket az értő olvasás iránt. Továbbá nemzeti és városi ünnepségekre készített ünnepi műsorok, megemlékezések támogatása, melyek az adott szellemiséghez hűek, s mentesek mindenfajta külső ráhatástól.