Kultúrpélda

Az Alapítvány támogatni kívánja a Csevej (www.csevej.eu) kulturális- művészeti- értékobjektív- karitatív beszélgetős estet, mely a kezdetektől politikai és gazdasági érdekmentes, s rendkívül fontos értékeket képvisel, kiemelkedő szerepet játszik országosan is az értékközvetítés terén, s emellett karitatív célokat is megvalósít. Az Alapítvány támogatni kívánja Szentendre Ifjúsági Érdemét a Gizella-díjat is (www.gizelladij.hu), mely országosan is hiánypótló kezdeményezésként, csodálatos céljaival egy űrt töltött be. Mivel működési rendszere egyedülálló a két kezdeményezésnek és a kezdetektől ingyenesen látogatható és elérhető mindkét szerveződés a civilek számára, a Jóra Való Törekvés Alapítvány maximálisan azonosulni tud az est és a díj szellemiségével, s hosszú évek után egy független támaszt kíván nyújtani a sikeres és elveihez hűen ragaszkodó Csevej és Gizella-díj számára azzal, hogy számla ellenében a működési költségeit eseti jelleggel finanszírozza. A finanszírozás mértéke és a támogatás idejének meghatározása az Alapítvány hatásköre. A két kezdeményezés semmiféle hasznot nem termel, csakis kiadásai vannak az értékteremtés és közvetítés érdekében. A két szerveződésről azok honlapjain lehet bővebben informálódni.

Továbbá az Alapítvány lehetőségeihez mérten a fenti indokból kifolyólag más hasonló esteket, műsorokat, beszélgetéseket, rendezvényeket vagy díjakat is támogathat vagy akár létre is hozhat, mivel a kultúra közvetítését, ápolását fontosnak tartja, s hisz a példa erejében és fontosságában. Éppen ezért Kultúrpélda néven támogatói tevékenységet is folytatni kíván.