Keljfelnap

A Keljfelnap az Alapítvány világviszonylatban is egyedülálló projektje. Az elgondolás egy gyermeki megfogalmazásból született, ugyanis a lírai idézeteken kívül a való életben sokszor az emberek elfelejtik a gyermeki gondolatok és ezen világnézet nagyszerűségét.

A Jóra Való Törekvés Alapítvány egy olyan fiatalok által is koordinálható rendszert kíván kiépíteni, melynek keretein belül kimondottan „étkezési célra gyártott” állatok közül menthetünk  meg egyet-egyet.

Az Alapítvány elsőként az alábbi pár pontot kívánja leszögezni:

  • Tisztában van szervezetünk azzal, hogy ez a téma összetettebb és nagyobb perspektívából vizsgálandó, s mindezt néhány tőmondat nem tudja megfelelően kifejezni. Hosszútávon tanulmányt is kívánunk készíteni, mely mindenki számára elérhető lesz, illetve a projekt beindulásával és a lépések megfelelő kommunikációjával tisztább képet kaphatunk mindarról, ami megvalósítandó célként formálódik előttünk.
  • A szervezetünk tisztában van azzal, hogy mennyi ember éhezik ma világszerte, mennyire globális probléma az élelmiszerhiány és a jövőbeli előállítás megoldása. Sőt! Az Alapítvány külön segítséget nyújt számos területen az éhezőknek, így ezen problémát nem egyoldalúan kezeli és látja.
  • Tudatában vagyunk annak, hogy a húsipari lobbi és szervezetek bizonyos része elutasító és támadó lesz velünk szemben, ugyanakkor mi semmilyen szereplőjét ezen ágazatoknak nem kívánjuk nevén nevezni, s bármifajta negatív kampányt folytatni az ágazat szereplői ellen.

A Jóra Való Törekvés Alapítvány a fent felsorolt ismeretek mellett azt az egyszerű, gyermeki tisztaságú szemléletet kívánja megvalósítani, mely legalább jelképes szinten esélyt ad, legalább elvi szinten méltósággal és alázattal tekint azon élőlényekre, akik az életük árán az életet jelentik az emberek számára.

A nagyüzemi állattartás részletei elborzasztóak, megrázóak, emberségünk felé támasztanak kérdéseket. Ha nem is valósítható meg azon idea, hogy a XXI. században is minden tyúk kertben kapirgáljon mindaddig, mígnem levágja a gazdasszony, a jelenlegi rendszer minden negatív képzeletet túlszárnyal. Az állatokat nem éri természetes fény, növekedési szteroidokat kapnak, kínok között, teljesen élőlényhez méltatlan körülmények között szenvedik végig azt a pár napot, amikor is mint egy terméket hasznosítják őket. Millió szám ölik le azon életformákat, melyeknek egyetlen egy élethez méltó percük sem volt. Azt hiszem ez sokkalta rosszabb a halálnál. Talán az élet leginkább kegyetlen megcsúfolása mindez.

Ez nem vegetáriánus megtérítés! Mint az fentebb is említve volt, a helyzet összetettebb az éhezők és a túlnépesedés kérdésével. Ugyanakkor a cél nem szentesíthet mindenáron minden eszközt, így a probléma továbbra is adott.

Célunk csupán annyi, hogy egy-egy naposcsibét, egy-egy malacot, egy-egy olyan állatot, kinek nem lenne életében semmi élhető kiválasztunk, s megfelelő környezetben, biztosítunk neki egy megfelelő életet, mely csakis a természetes pusztulással érhet véget.
Célunk csupán annyi, hogy egy-egy élőlénynek visszaadjuk az életet.
Célunk csupán annyi, hogy a millió megalázott, megkínzott és életüktől megfosztott állat közül egynek jelképével a többi előtt is adózzunk, vagy ha úgy tetszik magunk számára teremtsünk egy kis kapaszkodót a sötétben.
S felkel a nap…

„Én vegetáriánus vagyok, de sem a feleségem sem a fiam nem az és nem is akarok senkit sem meggyőzni. Ugyanakkor ezen projekt gyerekkori vágyam és nem hiszem, hogy csakis a húsevéssel függene össze. Ez messze másról (is) szól. Pont, mint a légycsapó. Valaha ugye úgy gyártották őket, hogy volt egy picike lyuk a közepén. Esély! Ma már ez is elveszett. Ma már ezt is megtagadjuk.
Nagyon szeretem Weöres Sándor De profundis versét, melyet magam is több ízben adtam már elő. Úgy érzem én is egyben szenvedem, amiről Ő írt. Mégsem a miértben látom a legnagyobb bajt és fájdalmat, hanem a hogyanban. S bizony elfelejtettük, hogy a hogyan mindig megváltoztatható!”
                                                                   Kellár F. János Immánuel a Jóra Való Törekvés Alapítvány vezetője