Kelj fel nap!

Talán a Kelj fel nap! az Alapítvány leginkább „kényes” projektje. Az elgondolás egy gyermeki megfogalmazásból született, ugyanis a lírai idézeteken kívül a való életben az emberek elfelejtik a gyermeki gondolatok és világnézet nagyszerűségét.

A Jóra Való Törekvés Alapítvány egy olyan fiatalok által is koordinálható rendszert kíván kiépíteni, melynek lényege, hogy kimondottan „étkezési célra gyártott” állatok közül ment meg egyet-egyet.

Az Alapítvány elsőként az alábbi pár pontot kívánja leszögezni:

  • Tisztában van szervezetünk azzal, hogy ez a téma összetettebb és nagyobb perspektívából vizsgálandó, s mindezt néhány tőmondat nem tudja megfelelően kifejezni. Hosszútávon tanulmányt is kívánunk készíteni, mely mindenki számára elérhető lesz, illetve a projekt beindulásával és a lépések megfelelő kommunikációjával tisztább képet kaphatunk mindarról, ami megvalósítandó célként formálódik előttünk.
  • A szervezetünk tisztában van azzal, hogy mennyi ember éhezik ma világszerte, mennyire globális probléma az élelmiszerhiány és a jövőbeli előállítás megoldása. Sőt! Az Alapítvány külön segítséget nyújt számos területen az éhezőknek, így ezen problémát nem egyoldalúan kezeli és látja.
  • Tudatában vagyunk annak, hogy a húsipari lobbi és szervezetek bizonyos része elutasító és támadó lesz velünk szemben.
  • Ugyanakkor mi semmilyen szereplőjét ezen ágazatoknak nem kívánjuk kellemetlen helyzetbe hozni, nem kívánjuk nevén nevezni vagy bármifajta negatív kampányt folytatni az ágazat szereplői ellen.

A Jóra Való Törekvés Alapítvány a fent felsorolt ismeretek mellett azt az egyszerű, gyermeki tisztaságú szemléletet kívánja megvalósítani, mely legalább jelképes szinten esélyt ad, legalább elvi szinten méltósággal és alázattal tekint azon élőlényekre, akik az életet jelentik az emberek számára.
A nagyüzemi állattartás részletei elborzasztóak, megrázóak, emberségünk felé támasztanak kérdéseket. Ha nem is valósítható meg azon idea, hogy a XXI. században is minden tyúk kertben kapirgáljon mindaddig, mígnem levágja a gazdasszony, a jelenlegi rendszer minden negatív képzeletet túlszárnyal. Az állatokat nem éri természetes fény, növekedési szteroidokat kapnak, kínok között, teljesen élőlényhez méltatlan körülmények között szenvedik végig azt a pár napot, amikor is mint egy terméket hasznosítják őket. Millió szám leölve azon életformákat, melyeknek egyetlen egy élethez méltó percük sem volt. Azt hiszem ez sokkalta rosszabb a halálnál. Talán az élet leginkább kegyetlen megcsúfolása mindez.

Sokak félreértelmezik a sorokat. Ez nem vegetáriánus megtérítés, s mint fentebb is említve volt a probléma adott az éhezők kérdésével. Ugyanakkor a cél nem szentesíthet eszközt, a probléma továbbra is fennáll.

Célunk csupán annyi, hogy egy-egy naposcsibét, egy-egy malacot, egy-egy olyan állatot, kinek nem lenne életében semmi élhető kiválasztunk, s megfelelő környezetben biztosítunk neki egy megfelelő életet, mely csakis a természetes pusztulással érhet véget.
Célunk csupán annyi, hogy egy-egy élőlénynek visszaadunk egy életet.
Célunk csupán annyi, hogy a millió megalázott, megkínzott és életüktől megfosztott állat közül egynek jelképével a többi előtt is adózzunk, vagy ha úgy tetszik magunk számára teremtsünk egy kis kapaszkodót a sötétben. S felkel a nap. Egyetlen halálra teremtett állatnak legalább…

„Én vegetáriánus vagyok, de sem a feleségem sem a fiam nem az és nem is akarok senkit sem meggyőzni. Ugyanakkor ezen projekt gyerekkori vágyam és nem hiszem, hogy csakis a húsevéssel függene össze. Ez hozzáállás kérdése. Pont, mint a légycsapó. Valaha ugye úgy gyártották őket, hogy volt egy picike lyuk a közepén. Esély! Ma már ez is elveszett. Nagyon szeretem Weöres Sándor De profundis versét, melyet magam is több ízben adtam már elő. Direkt nem akarok idézni belőle, de én is egyben szenvedem, amiről Ő ír. Mégsem a miértben látom a legnagyobb bajt és fájdalmat, hanem a hogyanban. S bizony elfelejtettük, hogy a hogyan mindig megváltoztatható…”
                                                                   Kellár F. János Immánuel a Jóra Való Törekvés Alapítvány vezetője